SAĞLIK, DOĞA VE FEN BİLİMLERİ ALANI LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UYGULAMALI PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA, YÜRÜTME VE AKADEMİK KAZANIMLAR EĞİTİMİ/3

11-14 Haziran 2021, Malatya